شعر عرفان‌پور برای مسلمانان میانمار

میلاد عرفان‌پور شاعر مجموعه «راه‌بندان» در سروده‌ای کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کرد. به گزارش هفت راه، میلاد عرفان‌پور در شعری کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کرد. به این آتش برس! هیزم مهیا کن! مهیاتر! گلستانیم ما در آتش نمرود، زیباتر مهیا کن که ما از آتش شیطان نمی‌ترسیم که در آغوشِ آتش می‌شود ققنوس […]

۱۷ شهریور ۱۳۹۶