برچسب برای"مهدی قزلی"

سقف بلند، یا سقف گشاد؟!

#هفت_راه_مخاطبان / پژمان صالحی منفرد:  آقای مهدی قزلی، رییس بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایران و دبیر جایزه ادبی جلال آل احمد در اختتامیه این جایزه گفته‌اند: «۳۰ ماه پیش که پایمان به بنیاد رسید، قامتمان را خم کردیم تا پا به این سرا بگذاریم. همان موقع گفتیم که باید سقفی را که ساخته شده، بالاتر […]

۶ دی ۱۳۹۵
بدون تصور

باز هم «جناح فرهنگی مومن» آخر صف قرار گرفت؛ سر «شبه روشنفکران» سلامت!

نکته جالب توجه اما ترتیب تحویل این جوایز به برگزیدگان است که ظاهرا در انجام آن ترتیب خاصی جز راضی نگه داشتن روشنفکران و اولویت دادن به آنها در نظر گرفته نشده است.

۲۱ دی ۱۳۹۳