آقای طالبی دستمریزاد!

#هفت_راه_مخاطبان – محسن رفیعی دولت آبادی: “یتیم خانه‌ی ایران” بی شرمانه بایکوت می‌شود. در اصفهان فقط در یک سالن کوچک با ظرفیت کم، به روی پرده رفته است و وضع در جاهای دیگر کشور هم بهتر از این نیست. و البته این اتفاقات خیلی جای تعجب ندارد وقتی سالها حرف این فیلم را از مردم […]

۱۱ دی ۱۳۹۵