اگر «خجالت نکش» را بقیه میساختند

تسبیح، آباژور و زنان مظلوم سرزمین من!

طنز- محمدرضا شهبازی اگر «خجالت نکش» را منیژه حکمت می‌ساخت خانواده‌ای شهری از طبقه متوسط بعد از دوبار بچه‌دار شدن تصمیم می‌گرند دیگر بچه‌دار نشوند. بعد از سالها پسر بزرگ خانواده که ۱۹ سال دارد در سربازی بعلت رفتار تحقیرآمیز فرمانده‌اش که او را مجبور کرده بود کف دستشویی سینه‌خیز برود خودکشی می‌کند. دختر ۱۷ […]

۱۷ بهمن ۱۳۹۶