خبرنگاری با اعمال شاقه

خیابان ۴۲: خاطرات مرتضی غرقی از نیویورک ۱۳۸۳-۱۳۸۹ تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۲۷۶ شابک: ۳-۷۰۹-۴۱۹-۹۶۴-۹۷۸ نوبت چاپ: اول، بهار ۱۳۹۳ قیمت: ۷۲,۰۰۰ ریال شمارگان: ۱۵۰۰ وقتی می‌خواستم دست به قلم ببرم، این موضوع برایم اهمیت داشت که آنچه می‌نویسم برای خوانندگان مفید باشد. معمولاً جذابیت خاطراتِ مکتوب افراد به عوامل متعددی بستگی دارد: […]

۱۷ مرداد ۱۳۹۵