پاسخ متفاوت دانشجویان شریف به نامه اصغر فرهادی:

آقای کارگردان تشریف بیاورید اردوی جهادی!

جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف خطاب به اصغر فرهادی نوشتند: ما از شما رسماً دعوت می‌کنیم تا با حضور در اردوهای جهادی، جهت تسری امید و انگیزه و نه سیاه نمایی، روایتگر تلاش بی منت دانشجویان و اقشار گوناگون مردم در این اردوها برای دوستان ایرانی و غیرایرانی خود باشید. انتشار نامه اصغر فرهادی به […]

۱۲ دی ۱۳۹۵